Verving av medlemmer
Nye medlemmer er noe alle aldersbestemte organisasjoner er avhengige av, dette gjelder også for 4-H. Vi trenger nye medlemmer og alle mellom 10 og 21 år er hjertelig velkommen. Som en uavhengig, idealistisk organisasjon må 4-H alltid passe på at vi bruker det vi har av tilgjengelige midler smart, og sørge for at så mye som mulig av våre midler kommer våre unge medlemmer til gode på best mulig måte. Vi bruker derfor ikke mye penger på verken markedsføring av aktiviteter, eller verving av nye medlemmer. Vi ønsker derimot at våre medlemmer og deres familier hjelper oss med verving av nye medlemmer til 4-H. På den måten kan vi både sikre nye medlemmer og gode tilbud til alle sammen.

Vi vet at verving er ikke alltid like lett, men om man virkelig brenner for noe og klarer å videreformidle det til andre kan resultatet bli veldig bra. Vi har samlet noen enkle tips om hva du kan tenke på når du skal ut og verve nye medlemmer til din lokale 4-H klubb.

 1. Snakk godt for deg
  Øv gjerne med venner og familie på hvordan du best kan presentere ditt unike lokallag. Fortell om det dere er gode på, gi det potensielle medlemmet flere gode grunner til å bli medlem i deres lokallag, og vår alles organisasjon. Sørg for at du har en god oversikt over hvilke muligheter dere har å tilby, og bruk dette aktivt når du skal verve.
 2. Alle potensielle medlemmer er forskjellige
  Det er avgjørende at du ser an personen du snakker med og raskt finner ut av deres interesser. På denne måten kan du prøve å friste med ting vedkommende allerede synes er moro og som du vet de får gjøre som medlem av 4-H. Det er viktig å huske at verving ikke er samlebåndsarbeid, alle du snakker med er individer og alle har ulike interesser.

Tenk over dette når du skal verve et medlem, føler de seg trygg på å bli sett er det større sjanser for at de velger å bli medlem.

 1. Målrettet verving
  – Tenk over plassering: hvor er det størst sjanse for å møte aktuelle medlemmer? Det kan være på lekeplasser, idrettsanlegg, skoler etc.
  – Velg tidspunkt med omhu, når er det størst sjanse for at aktuelle medlemmet har tid til å snakke med deg?
 2. Bruk tilgjengelige hjelpemidler
  Sekretariatet i 4-H Norge har tilgjengelig både plakater og vervebrosjyrer. I tillegg lager vi med jevne mellomrom annet materiell som kan brukes ved verving. Ring Sekretariatet eller snakk med din lokale leder.
 3. Skolebesøk
  Et skolebesøk kan være en flott plass å verve nye medlemmer, men det er viktig at du kontakter skolen først.

– Spør skolen i god tid.
– Kun prat vil sannsynligvis ikke vekke interesse, så…
– Frist potensielle medlemmer med på aktiviteter senere på kvelden.

 1. Glem ikke støttemedlemmet!
  Kan dine foreldre eller kanskje din bestemor være støttemedlem? Ja, mer enn gjerne! Spør om de vil støtte oss i det gode arbeidet vi gjør for å aktivisere ungdom og gi dem organisatorisk utdanning slik at de får en så god start som mulig i livet. Husk også at nederste grense for å bli medlem er bare 10 år og øverste er 21 år, så kanskje har du et eller flere familiemedlemmer som ønsker å bli medlem?

7. Husk at flere medlemmer har stor betydning for ditt lokallag.
Dere er flere til å dele på oppgavene, flere til å ha det moro sammen med og stadig flere nye venner. Samtidig er det gode muligheter for at hvert medlem betyr større økonomisk støtte til å finne på aktiviteter for neste år. Verving har bare positive ringvirkninger – lykke til med vervingen.

Privacy Policy