Trivselsagentinstruktørkurs
4-H tilbyr alle våre medlemmer en rekke ulike kurs hvor de kan lære viktige livsferdigheter. Vi tilbyr også kurs for de som ønsker å ta en noe mer involverende rolle ved sin lokale 4-H klubb. Vi trenger alltid nye instruktører og ledere, så her er alle velkommen til å søke. Det eneste kravet til å delta på et av våre Trivselsagentinstruktørkurs er at man er over 12 år gammel. Som Trivselsagent hos 4-H jobber man i ulike grupper og med ulike ansvarsområder. Gruppen deles i to, hvor de mellom 12 og 15 år jobber med en aldersgruppe og de over 16 år jobber med en annen. Et Trivselsagentinstruktørkurs via 4-H kan ikke bare brukes ved en 4-H klubb, kurset tar for seg en rekke elementer som kommer meget godt med om man etter fylte 18 år ønsker å søke jobb i barnehage, eller andre bedrifter hvor barn og unge er en del av organisasjonen.

Trivselsagentinstruktørkurs for ungdom er et kurs for ungdom i alderen 12-20 år. Kurset forbereder deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i 4-H systemet. Ungdommene får relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene, og lærer hvordan de kan være et godt medmenneske til andre medlemmer. Kunnskapen og verktøyene ungdommen lærer vil gjøre det enklere å forstå, og få medansvar i egen klubb. I tillegg til kompetansen deltakeren tilegner seg er det stort fokus på selvtillit/selvfølelse og teambuilding innad i 4-H og i dagliglivet forøvrig.

Innholdet i kurset er delt inn i følgende moduler:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Barn og ungdom i sentrum
  • Klubborganisasjon
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Coaching

Stress og trivsel
Stress og trivsel er en viktig del av enhver organisasjon. Ofte tenker vi på stress som noe bare voksne sliter med. Man må liksom ha jobb og ansvar for at man skal kunne oppleve stress. Slik er det ikke i det hele tatt. Barn og unge opplever i dag langt mer stress enn de gjorde for bare 20 år siden, og det er et problem vi må ta på alvor. Barn og unge har kanskje ikke en jobb som stresser dem, men skole, gruppepress, usikkerhet og angst er noe veldig mange unge i dag sliter med i hverdagen. Som trivselsagent hos 4-H vil det å kunne hjelpe de som har det vanskelig være en av dine viktigste oppgaver. Er man stresset og bekymret for noe er det ofte vanskelig å trives med det man gjør, og det selskapet man er i. Som Trivselsagent vil du motta opplæring i hva man skal se etter for å se om en av medlemmene opplever stress og mangel på trivsel. Ofte trenger det ikke være noe alvorlig som er plager dem, det kan være at de bare trenger noen å snakke litt med eller at de føler seg usikker på hvordan de skal løse en oppgave sammen med andre.

Effektive metoder og verktøy for å sette trivsel på dagsordenen
En utdannelse som setter læring, inspirasjon og viten i fokus. Her vil du lære om effektive metoder og verktøy for å sette trivsel på dagsordenen. Det er ingenting så tungt som å komme på sin lokale 4-H klubb og føle at man ikke hører hjemme. Ved å gjennomføre et av våre Trivselsagentinstruktørkurs kan du være en viktig støttespiller for de medlemmene som ikke har det så bra i hverdagen. Husk at det er ikke alle som tar like lett til store forsamlinger med mange fremmede mennesker, men ofte trenger de bare en person som ser dem og følger dem gjennom møtet.

Privacy Policy