Om 4H

4-H er et globalt nettverk av ungdomsorganisasjoner som har som mål å engasjere ungdom til å nå sitt fulle potensiale, mens de fremmer ungdomsutvikling. Navnet 4-H er en referanse til forekomsten av første bokstav H fire ganger i organisasjonens originale motto “hode, hjerte, hender og helse”. 4-H ble grunnlagt i USA og organisasjonen administreres den dag i dag av National Institute of Food and Agriculture. I andre land som Norge, Frankrike og Canada er 4-H en uavhengig organisasjon uten vederlag som fører tilsyn med driften av filialer. 4-H eksisterer i dag over hele verden, og totalt er det 4-H organisasjoner i over 50 land. Organisasjon og administrasjonen varierer fra land til land. Alle 4-H organisasjoner opererer uavhengig av hverandre, men samarbeidende ofte gjennom internasjonal utveksling, globale utdanningsprogrammer og kommunikasjon. I 2007 hadde organisasjonen over 5,5 millioner medlemmer i USA, fra 5 til 21 år, i ca 90 000 klubber. På verdensbasis hadde 4-H på samme tid over 7 millioner aktive medlemmer i over 50 land.

4-Hs formål

Målet med 4-H er å utvikle samhold, lederskap, ansvar og livsferdigheter for unge mennesker. Dette oppnås blant annet via en såkalt “hands on” undervisning, og en positiv holdning til unge menneskers utvikling fra barn og unge til voksne. Selv om 4-H vanligvis regnes som en landbruksfokusert organisasjon som følge av sin historie, fokuserer 4-H i dag på medborgerskap, en sunn livsstil, vitenskap, ingeniørfag og teknologi. 4-H mottoet er “Gjøre de beste, bedre”, mens slagordet er “Lær ved å gjøre” eller “Lær å gjøre ved å gjøre”

4-H historie

Grunnlaget for 4-H ble lagt i 1902 da flere personer i forskjellige stater i USA startet arbeidet med lokale ungdommer som ikke fikk den nødvendige opplæring via det offentlige skolevesenet. Kjernen i 4-H har alltid vært ideen om praktisk og “hands-on” læring. Det hele startet med personer som savnet at den offentlig utdanningen som ble tilbudt, ikke tok hensyn til oppgaver og undervisning de unge kunne bruke hjemme på gården. Det var en bekymring at de unge gikk på skolen hele dagen og gikk glipp av viktig kunnskap om gårdsdrift. Tidlige programmer mottok både offentlige og private ressurser. 4-H ble grunnlagt med det formål å instruere landsbygdens ungdom for det arbeidet deres foreldre og forfedre hadde lagt ned for at de skulle komme dit de var i dag. Det var først på 1970-tallet at man begynte å introdusere nye programmer som personlig utvikling og vitenskap etc. Det var på samme tiden at man også innså at foreldregenerasjonen stilte seg lite velkommen til ny teknologi innenfor landbruk, mens deres barn derimot, de likte den nye teknologien, og kunne etter å ha lært om den via 4-H systemet lære opp sine foreldre. 4-H programmer ble derfor utvidet med det mål å lære de eldre om ny teknologi, via deres barn.

4-H Norge
I Norge kom 4-H på midten av 1920-tallet. Nord-Trøndelag var tidlig ute og det dukket raskt opp en rekke frivillige jordbruksklubber hvor barn og ungdommer fra hele fylket kunne komme og oppleve gårdsbruk og lære nye ferdigheter. Allerede i 1926 holdt Det Kongelige Selskap for Norges Vel et møte om initiativet fra Nord-Trøndelag skulle videreføres til andre steder i Norge. Med overveldende flertall vedtok Det Kongelige Selskap for Norges Vel at 4-H skulle spres over hele landet. Arbeidet med en sentral organisasjon og finansiering startet senere samme år. Interessen var stor og den finansielle støtten kom raskt på plass, både fra stat, fylke, kommune og privatpersoner. Innen 1936 var det klubber over store deler av Norge. 4. mai samme året ble Landslaget for Norske Jordbruksklubber stiftet. I dag er det ca. 650 4-H klubber over hele landet med mer enn 17.000 medlemmer i alderen 10-21 år.

Privacy Policy