Innføringskurs som avløser
Det er mange som ønsker at de kunne ta seg en sommerjobb eller helgejobb på en gård med dyr. Noen ønsker det ut fra behovet for en jobb, mens andre rett og slett ønsker å kunne jobbe tett med dyr og gårdsdrift. Uansett hva bakgrunnen er, vil du trenge et kurs som avløser. Det vil si om du ikke er heldig og finner en bonde som er villig til å ta deg under sine vinger og lære deg opp på egen hånd. Via 4-H systemet tilbyr vi kurs innen avløsning over hele landet. Kursene inneholder en praktisk og en skriftlig del. Prisen for kursene vil variere noe fra landsdel til landsdel, men man snakker sjelden noe mer enn 50-150 kroner.

Hva er en avløser?

En avløser er en person som er ansatt på en eller flere gårder, og for en eller flere bønder. En avløser har sjeldent fulltidsjobb hos bare en bonde. Stort sett finner en avløser jobb når bonden i perioder trenger ekstra hjelp. Et eksempel på dette er avløsning når bonden skal ha ferie eller helgefri, ved sykdom hos bonden eller nær familie, eller som ekstrahjelp når det er mye å gjøre på gården i høysesongen. Dette er grunnen til at en avløser gjerne jobber for flere ulike bønder. For å kunne jobbe som avløser i Norge må man være fylt 16 år. Om jobben krever at man skal betjene større maskiner er det en minimumsalder på 18 år.

Hva gjør en avløser?

En avløsers arbeidsoppgaver er meget varierende fra gård til gård, men ofte danner jobb med husdyra grunnlaget for arbeidet. På en gård mottar dyrene oftest sitt stell morgen og kveld, og varigheten på dyrestellet varierer ut fra hvor mange dyr det er på gården, i hvilken grad gården er modernisert med automatiske løsninger, og hvilken type husdyr gården har.

Når man snakker om dyrestell, er det en lang rekke oppgaver en avløser må kunne utføre, blant annet melking av kyr og foring av alle dyrene. I tillegg til foring må man sørge for fjerning av møkk fra bingene dyra lever i, dette kalles som oftest møkkaskraping. Etter at møkkaskrapingen er gjennomført må man legge ut strø i bingen. Strø er forskjellige typer treflis og høvelspon som sørger for at dyrene har et rent og mykt grunnlag samtidig som det trekker til seg fukt fra f.eks. urin. I tillegg kan det være aktuelt å sørge for at dyrene får i seg ulike medisiner.

Dersom et av dyrene er klare for fødsel, må man kanskje assistere dyret i fødselen og sørge for at den nyfødte blir tatt hånd om på en forsvarlig måte. Er det små kalver eller grisunger, krever disse ekstra pass og stell. Også dette vil man få innføring i på kurs via 4-H. I et nøtteskall kan man si at en avløseres jobb er å passe på dyrene, og sørge for at de har det så bra som mulig. Skulle et dyr bli sykt er det ikke forventet at avløser skal løse problemet. Ved sykdom er avløserens oppgave å tilkalle dyrlege og bonde.  

Hygiene og smittefare

Alle som jobber med dyr og landbruk må være oppmerksom på de farer man har rundt seg hva gjelder smittefare blant dyr. Man kan lese mye i media om kugalskap, svinepest og fugleinfluensa. I Norge har vi heldigvis et meget lavt antall alvorlige sykdommer blant våre husdyr. Mye av grunnen til dette er den flotte jobben bønder og myndigheter gjør. Stort sett er det bare enkelte tilfeller av E-coli bakterier man hører om i Norge. Det er i dag en rekke strenge krav på hvordan man skal unngå smitte og sørge for optimal hygiene innen jordbruk. Som avløser er det et absolutt krav at bonden kan stole på at du har mottatt riktig opplæring innen hygiene og smittefare. Via et kurs på 4-H kan du føle deg sikker på at vi dekker alle aspekter av dette, og du vil bli utstedt med kursdiplom om du består kurset.

Privacy Policy