Nordisk 4H-leir
4-H Norge er en landsomfattende, uavhengig ideell barne- og ungdomsorganisasjon. 4-H Norge har i dag 17 000 medlemmer i alderen 10 til 25 år. Våre medlemmer er fordelt på 650 lokale klubber over hele Norge. Organisasjonen er tilknyttet den internasjonale 4H-bevegelsen som har sitt hovedsete i USA hvor 4-H ble grunnlagt på 1920-tallet. Navnet vårt kommer fra de fire H-ene som går igjen i vårt løfte “Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse”. 4-H Norge er vår organisasjons hovedstyre og har sekretariat på Hellerud i Skedsmo. Videre ledes organisasjonen av et landsstyre og et sekretariatet med rundt femten stillinger som har ansvar for den daglige driften og samarbeidet mellom lokale- og internasjonale klubber.

Hva gjør vi
4-H har alltid jobbet for at våre barn og unge skal få et godt utgangspunkt i livet og vi bruker mye tid på å lære om personlig utvikling, samhold, lederskap, ansvar og livsferdigheter. Vi gjennomfører en lang rekke kurs og samlinger hvert år med fokus på “hands on” undervisning og en positiv holdning til unge mennesker utvikling fra barn og unge til voksne. I en travel hverdag hvor flere og flere er bosatt i bysentre er det mange ferdigheter som ikke like lett kan overføres til våre barn og unge. Dette ønsker 4-H å gjøre noe med. Selv om 4-H, grunnet vår historie, regnes som en landbruksfokusert organisasjon, fokuserer vi i 4-H i dag på en sunn livsstil, vitenskap, medborgerskap, ingeniørfag og moderne teknologi. 4-H mottoet er “Gjøre de beste, bedre”, mens slagordet er “Lær ved å gjøre”  eller “Lær å gjøre ved å gjøre”.

Nordisk 4H-leir
Selv om 4-H Norge er en uavhengig organisasjon både med tanke på politisk tilknytning og sentral ledelse, samarbeider vi godt med våre søster-avdelinger over landegrensene. Om vi skal kunne gi våre barn og unge en god start er det viktig at de lærer om andre kulturer og språk. Derfor avholder vi hvert år flere internasjonale sommerleire for våre medlemmer. Den største av disse leirene avholdes naturlig nok i USA og Canada hvor 4-H har mange millioner medlemmer. I Norge har vi valgt å legge mest fokus på samarbeid mellom oss og våre nærmeste naboer i Sverige, Danmark og Finland. Vi roterer på hvilket land som inviterer og hvert år samler vi over 25.000 medlemmer fra hele Norden.

Hvorfor delta på 4-H leir
Ved å delta på en av våre nordiske samlinger treffer man en rekke unge, spennende mennesker fra andre land som deler de samme interessene. Alt man er vant med å lære om på et 4-H kurs eller lokal samling er også å finne på våre større samlinger. Forskjellen er at vi fokusere mer på samarbeid og problemløsninger. Det er noe helt annet å skulle gjennomføre en oppgave eller løse en problemstilling når man må samarbeide med personer fra andre kulturer, med andre språk. Som vårt motto sier vi skal gjøre de beste, bedre, og dette oppnår vi ikke om vi ikke utfordrer dem både fysisk og mentalt.

Lek og ledelse
En 4-H leir skal alltid inneholde mengder med lek og moro. Men det er viktig at skal man finne tid til leke og avslapping, må man først sørge for at sine oppgaver er utført på riktig måte, til riktig tid. 4-H handler ikke nødvendigvis om å lære seg å lede andre, det handler vel så mye om å lære å lede seg selv. Skal man kunne være en god leder overfor andre, må man først kunne lede seg selv og tillate seg selv å bli ledet av andre. På en 4-H leir er det derfor alltid ulike ledere for hver aktivitet, og alle deltakere vil oppleve at det er nettopp de som er leder, i alle fall to ganger i løpet av leiren.

Privacy Policy