DAF-instruktørkurs

Lyst å lære mer om å være en leder, eller kanskje du har lyst å bli leder av din lokale 4-H klubb? Har du lyst til å engasjere deg mer i organiseringen av din lokale 4-H klubb? Da kan du bli med på et DAF-instruktørkurs, hvor du får et sosialt kurs med en innføring i hva det vil si å være DAF-instruktør og tillitsvalgt i 4-H Norge Det skjer mye moro i en forening og det kan ofte være ekstra moro å være tett på der det skjer, og ikke minst være med å styre foreningens aktiviteter. Som DAF-instruktør har du også muligheten til å være med på ungdomskonferansen en gang i året hvor du kan treffe andre ledere fra hele landet. Det å være DAF-instruktør er en av de aller viktigste vervene i 4-H systemet. Med litt grunnkunnskap kan du bidra til å gjøre hverdagen til lederne i våre lokale 4-H klubber litt enklere.

DAF-instruktørkurset tar sikte på å utdanne unge ledere ved å gi et faglig grunnlag for drift av 4-H klubber og andre typer foreninger. Kurset skal også stimulere og motivere til mer aktivitet med bedre kvalitet, samt bidra til et bredere kontaktnettverk for de unge lederne.

Kursene har en teoretisk del og en praktisk del som består av gjennomgang av lederaspektet som inngår i våre fysiske aktiviteter. Alle våre DAF-kurs er delt opp i et grunnkurs og et videregående kurs. Kursene settes opp i ulike deler av landet i samarbeid med fylkeslaget og er subsidiert av forbundet for å holde prisene til et minimum.

Kurset er bygd opp av to hovedmoduler. Det første kurset er et introduksjonskurs, mens det neste videregående kurset går mer i dybden av det man allerede har lært via grunnkurset. Om du gjennomfører begge kursene, vil du få en sertifisering som 4-H DAF Instruktør. Du vil motta diplom, i tillegg til at du får tilgang til faglig oppdateringer, med mer.

Innholdet i et DAF-kurs er blant annet:

 • Teambuilding
 • Ledelse og lederrollen
 • Barn og ungdom i sentrum
 • Organisasjonsarbeid
 • Arbeids- og endringsverktøy
 • Kommunikasjon
 • Retorikk
 • Coaching
 • Presentasjonsteknikk
 • Fra mål til handlingsplan
 • Jeg som rollemodell

I tillegg blir alle deltakerne lære om ulike hersketeknikker, og presentasjonsteknikk.

“DAF kurset til 4-H kan ikke lett beskrives med ord, det må oppleves! Man lærer så utrolig mye om å ta ansvar, og får motivasjon til å gjøre en innsats for sin egen klubb. Man bygger selvtillit og lærer utrolig mye av andres erfaringer! Kurset var helt fantastisk!” (tidligere deltaker)

Kommunikasjon
Kommunikasjonsteknikk er trolig en av de viktigste egenskapene man lærer under et DAF-kurs hos 4-H. Skal man kunne lede andre på en slik måte at de føler seg trygge, og tør stole på deg som leder, er det avgjørende at man kan kommunisere på en god og tydelig måte. I løpet av kurset vil du som deltaker få opplæring i alt fra tale- og presentasjonsteknikk, til hvordan man lærer andre å synliggjøre 4H. Et viktig mål med DAF-instruktørkurset er å utdanne kvalifiserte kursholdere slik at de også senere kan holde kurs selv på både lokal og nasjonalt basis.

Hva er en god leder?
En god leder er noe andre mennesker ser til for inspirasjon og veivisning. En god leder er en person som går foran som et godt eksempel, og ikke er redd for å ta i et tak selv. Mange tror dessverre at man som leder bare skal lene seg tilbake og la andre utføre jobben. Det kunne ikke vært lengre fra sannheten. Husk vårt motto, vi skal “Gjøre de beste, bedre”. Det gjør vi ved å utfordre dem både fysisk og mentalt, og dette gjelder våre medlemmer og våre ledere.

Privacy Policy