Velkommen til 4-H Nord-Trøndelag. 4-H Nord-Trøndelag er Norges eldste 4-H klubb og ble startet allerede i 1924. 4-H kommer fra USA hvor organisasjonen vokste frem tidlig på 1900-tallet. 4-H er i dag et globalt nettverk av uavhengige ungdomsorganisasjoner som har som mål å engasjere lokal ungdom til å nå sitt fulle potensiale, mens vi fremmer samhold og personlig utvikling. På verdensbasis er det i dag over 7 millioner medlemmer i over 50 land. Som medlem hos oss får du ikke bare mulighet til å lære mange nye spennende ting, men du får også muligheten til å bli kjent med andre medlemmer fra hele verden.

Hva gjør vi på 4-H?
Historisk sett var 4-H en landbruksfokusert organisasjon som hadde som mål å lære barn og unge livsferdigheter og kunnskap man trengte innenfor landbruk. Etter som flere og flere barn begynte på offentlige skoler var man bekymret for at de ikke skulle lære om gårdsbruk og dyrehold. Etterhvert som organisasjonen vokste seg stor og verden utviklet seg, endret også 4-H seg til å fokusere mer på å lære medlemmene om å utvikle samhold, lederskap, ansvar og livsferdigheter. I dag kan man på en 4-H klubb lærer mye om gårdsdrift og dyr, men man lærer også om vitenskap og viktige livsegenskaper som matlaging, sying og hvordan man skal oppføre seg ute i naturen. Sport er det også plass til på 4-H. Sommer som vinter organiserer vi sportsdager med fotball, basket, tennis, klatring, ski, svømming med mer. Hvert år er vi også på ulike samlinger hvor du kan treffe medlemmer fra andre avdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og andre andre land verden over.

Lederkurs
Ønsker du å ta en aktiv rolle innen 4-H eller utvikle dine egne egenskaper som leder og medmenneske kan du via 4-H delta på en lang rekke kurs. Vi tilbyr blant annet Trivselsagentinstruktørkurs og DAF-instruktørkurs. Begge kursene gir et godt grunnlag for å innta en mer aktiv rolle innen 4-H klubben din, eller andre ungdomsorganisasjoner. Begge kursene tar for seg en lang rekke aspekter som er viktig for unge ledere og tillitsvalgte.

Avløserkurs
Selv om 4-H i dag har endret seg mye fra hvor det hele startet, er gårdsdrift fortsatt en viktig del av det vi gjør. Vi ønsker å gi alle våre medlemmer muligheten til å bli kjent med alle typer dyr man finner på gårder over hele Norge. Hvordan man behandler dyr og viktigheten av gårdsdrift for Norges befolkning er viktig for oss på H-4 i Nord-Trøndelag. Vi ønsker at de unge som ønsker å tilbringe mer tid på en gård, skal ha muligheten til å lære seg de grunnleggende egenskapene man i dag må ha. Gårdsdrift i Norge har utviklet seg enormt de siste 50 årene og det er mange retningslinjer man må forholde seg til om man skal jobbe eller delta i driften av en gård. Spesielt gjelder dette om man skal være på en gård med dyr. Via våre grunnkurs for avløsere vil man få en innføring i hva som kreves av en avløser og hvilke arbeidsoppgaver man må kunne utføre på en moderne gård.

4-H en uavhengig organisasjon
I Norge har 4-H alltid vært en uavhengig, idealistisk organisasjon. Det vil si at her er alle velkommen. Uansett kjønn, rase og seksuell legning. 4-H handler om samhold og respekt for hverandre. Vi skal fremme gode verdier og hjelpe våre barn og unge få en god start på livet. Ved å utfordre dem både mentalt og fysisk ønsker vi å leve opp til vårt motto og slagord.

“Gjøre de beste, bedre”, og “Lær ved å gjøre”  Velkommen til 4-H, en verden av muligheter venter på deg.

Privacy Policy